...

Razglednica je več kot slika. Lahko je lepa podoba, dobra misel ali drag spomin. Razglednica je tudi dokument o časih, krajih in ljudeh, ki so bili povezani z njenim nastankom in uporabo. Razglednica je lahko odprto okno v preteklost in hkrati vir navdiha za prihodnost.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik na spletni strani predstavlja del razglednic iz svoje domoznanske zbirke. Objavljeno gradivo predstavlja razglednice iz obdobja od konca 80. let 19. stoletja, do konca 60. let 20. stoletja. Zbirko razglednic knjižnica načrtno gradi že skoraj dve desetletji in trenutno obsega skoraj 700 razglednic. Knjižnica gradivo pridobiva predvsem z nakupi in darovi. Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite na zanimivem potovanju po nekdanjem Kamniku, Komendi in okolici.

Ureditev zbirke razglednic

Zbirka razglednic je del domoznanske zbirke knjižnice. Gradivo zbirke je razdeljeno na 7 ločenih enot, od katerih je 5 geografskih, posebni enoti pa predstavljajo fotografije Benedikta Lergetporerja in razglednice, ki prinašajo reprodukcije umetniških del in so preko avtorjev ali vsebine povezane s kamniško-komendskim območjem.

Geografske enote

Razglednice, ki prikazujejo geografsko določljive motive, smo razdelili v pet ločenih geografskih enot, ki jih prikazuje spodnji zemljevid.

KAMNIK (Oznaka: RAZ-KAM) – Razglednice, ki se nanašajo na sedanje mestno območje Kamnika, vključno z Novim Trgom in Starim gradom ter območjem nekdanjega kamniškega zdravilišča, ki sicer spada v Mekinje. Gre za območje današnjih krajevnih skupnosti Kamnik-center, Novi trg, Zaprice, Perovo in Duplica.

KAMNIK – OKOLICA (Oznaka: RAZ-KAO) - Razglednice, ki se geografsko nanašajo na sedanje krajevne skupnosti Tunjice, Podgorje, Šmarco, Volčji Potok, Vranjo Peč, Nevlje, Mekinje, Godič ter južna predela krajevnih skupnosti Kamniška Bistrica (območje južno od doline Bistričice) in Črne (območja južno od doline Črne).

ALPSKO PODROČJE Z DOLINO KAMNIŠKE BISTRICE (Oznaka: RAZ-AKB) -  Razglednice, ki se geografsko nanašajo na območje sedanjih krajevnih skupnosti Kamniška Bistrica (razen območja južno od doline Bistričice) in Črna (razen območja južno od doline Črne).

KOMENDA (Oznaka: RAZ-KOM) – Razglednice s celotnega področja današnje občine Komenda.

TUHINJSKA DOLINA IN MOTNIŠKA KOTLINA (Oznaka: RAZ-TDM) - Razglednice, ki se geografsko nanašajo na območje sedanjih  krajevnih skupnosti Srednja vas, Sela pri Kamniku, Šmartno v Tuhinju, Pšajnovica, Špitalič in Motnik.

Umetniške razglednice (Oznaka: RAZ-TEM)

Razglednice, ki prikazujejo umetniška dela, ki so delo avtorjev s kamniško-komendskega območja, ali pa prikazujejo umetniška dela z motivi s kamniško-komendskega območja.

Fotograf Benedikt Lergetporer (Oznaka: RAZ-LER)

V zbirki hranimo 14 fotografij na kartonu blejskega fotografa Benedikta Lergetporerja (1845-1910). Nastale so konec 80. let 19. stoletja. Ne gre za razglednice, ampak za gradivo, ki ga je fotograf uporabljal za promocijo lastne obrtniške dejavnosti in ni bilo namenjeno pošiljanju.  Fotografije predstavljajo so del gradiva, ki ga je knjižnici leta 2007 podaril Aleksander Sarnavsky (1934-2010).

O projektu

Knjižnica že vrsto let načrtno zbira, ureja in hrani razglednice z območja sedanjih občin Kamnik in Komenda. Zbirka razglednic obsega gradivo od konca 19. stoletja do sedanjega časa. Posebno pozornost posvečamo pridobivanju starejših razglednic.

Zaradi vse večjega zanimanja v lokalni skupnosti  za razglednice v knjižnični zbirki, se je Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik odločila, da starejši del zbirke objavi na spletu, prosto dostopno za vse, ki jih to gradivo zanima. Z objavo razglednic na spletu je bil storjen tudi pomemben korak k zaščiti tega nenadomestljivega gradiva v fizični obliki.

Objavljeno gradivo predstavlja razglednice iz obdobja od konca 80. let 19. stoletja, do konca 60. let 20. stoletja. Zbirko razglednic knjižnica načrtno gradi že skoraj dve desetletji in trenutno obsega skoraj 700 razglednic. Knjižnica gradivo pridobiva predvsem z nakupi in darovi.

Objavljeno gradivo ni več zaščiteno po slovenski zakonodaji, ki ureja področje avtorskih in sorodnih pravic, ali pa je bilo objavljeno z dovoljenjem nosilcev le-teh. Razglednice, ki so bile uporabljene, smo objavili na način, da iz njih ni mogoče razbrati vsebine dopisovanja, imen ter naslovov pošiljateljev in prejemnikov. Ohranili smo tiste elemente vsebine, ki po našem mnenju vsebujejo zanimive informacije o kulturi časa v katerem so nastale. Gre predvsem za pozdrave, naslavljanja, različne vrste pisav in nekatere druge posebnosti. V primeru, da menite, da so z objavo razglednic na tej spletni strani kršene vaše avtorske in sorodne pravice, vas vljudno prosimo, da nas kontaktirate.

Želimo in upamo, da bo objava zbirke razglednic na spletu koristila vsem, ki jih zanima lokalna zgodovina, domoznanstvo, etnologija in tudi turistična promocija kamniško-komendskega območja.

Koristne povezave

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
www.kam.sik.si

Kamniško-komendski biografski leksikon
www.leksikon.si

Občina Kamnik
www.kamnik.si

Občina Komenda
www.komenda.si

Dom kulture Kamnik
www.domkulture.org

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Kamnik
www.jskd.si/kulturna-mreza/gorenjska/kamnik/predstavitev.htm

Medobčinski muzej Kamnik
www.muzej-kamnik-on.net

TIC Kamnik
www.visitkamnik.com

Avtorske pravice na spletnem mestu prejmipozdrav.si so v lasti Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in se v nobenem primeru ne smejo prepisovati, kopirati ali kako drugače razmnoževati v komercialne namene.

Vsebina spletnega mesta prejmipozdrav.si je zgolj informativne narave. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik si pridržuje pravico do nenajavljenih sprememb. Za morebitne napake se opravičujemo. Uporaba spletnega mesta prejmipozdrav.si je na lastno odgovornost. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala pri uporabi prejmipozdrav.si spletnega mesta (velja tudi za vsebine izven domene prejmipozdrav.si), prav tako tudi ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanja.